Mediation

Je kunt bij mij terecht voor verschillende vormen van mediation en partijbegeleiding. Ik ben gespecialiseerd in mediation bij scheiding met kinderen, maar ook voor andere familiale conflicten kun je mij benaderen. Gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gevoerd worden.

Waarom mediation bij scheiding

Als mediator bij een scheiding begeleid ik je in het hele proces van uit elkaar gaan. Of je nou getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt, samenwoont of een andere vorm hebt voor je relatie: ik kan jullie helpen om afspraken te maken wanneer jullie beslissen niet samen verder te gaan. Jullie bepalen zelf welke afspraken het beste voor jullie werken, ik zorg dat alle afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Omdat jullie zelf alle beslissingen nemen, is een rechtszaak niet nodig. Jullie vinden samen overeenstemming.

Samen op zoek naar een duurzame oplossing

Ik begeleid jullie om samen tot een oplossing te komen, maar de beslissingen maken jullie zelf. We gaan niet voor een winnaar en een verliezer, maar voor een uitkomst waar alle partijen zich fijn bij voelen. Ook jullie kind(eren). Een soepele overgang naar de nieuwe situatie is altijd het uitgangspunt.

Extra aandacht voor de belangen van jullie kind

Voor een kind is een scheiding een verwarrende periode, met veel onzekerheid en gevoelens van onveiligheid. Goed naar je kind luisteren is van groot belang. Ik help jullie daar graag bij. Door aandacht te geven aan de communicatie met je kind over de scheiding bijvoorbeeld. En soms kan het helpen als ik gesprekken voer met jullie kind(eren).

Houd zelf de regie over de uitkomst

Door samen op zoek te gaan naar de oplossing die het beste bij jullie past, sluit deze beter aan op jullie individuele wensen dan wanneer een rechter de oplossing oplegt. Dan is de invloed op de uitkomst namelijk zeer beperkt.

Goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure

Een mediationtraject verloopt veel sneller dan een rechtszaak. Gemiddeld zijn er vijf bijeenkomsten nodig om tot goede afspraken te komen. Bovendien is er maar één mediator nodig voor jullie hele scheidingsproces. Dat maakt het niet alleen goedkoper, maar ook een stuk overzichtelijker dan een gerechtelijke procedure.

Een neutrale en onpartijdige omgeving

Alles wat gezegd wordt tijdens de mediationsessies is vertrouwelijk en gebeurt in een neutrale en onpartijdige omgeving. We gaan respectvol met elkaar in gesprek. Empathie en aandacht voor alle partijen staat bij mij centraal, en iedereen krijgt evenveel kans om zijn verhaal te delen.

Een warme persoonlijke sfeer

Een scheiding is een lastig moment in je leven. Een omgeving waarin je je veilig voelt is dan ontzettend belangrijk. Ik besteed dan ook veel aandacht aan het creëren van een warme sfeer waar jullie alle ruimte krijgen om jullie twijfels en wensen te uiten.

Mediation bij scheiding
(met of zonder kinderen)

Jullie gaan uit elkaar. Misschien was dit een gezamenlijk besluit of wellicht heeft één van jullie beiden deze keuze gemaakt. In welke fase van het verwerkingsproces jullie je ook bevinden, ik ondersteun jullie beiden als mediator in het gehele proces, op juridisch, financieel en emotioneel gebied.

Ik kan jullie begeleiden bij de juridische afwikkeling, het opstellen van een ouderschapsplan, het verdelen van de bezittingen, het maken van een alimentatieberekening en het opstellen van een echtscheidingsovereenkomst.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor het uiten van ieders verhaal en de belangen van eventuele kind(eren). Door alle afspraken goed vast te leggen, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan, maken we de nieuwe situatie duurzaam en toekomstbestendig. We werken aan eventuele communicatieproblemen. Zodat jullie ook later op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Mediation bij scheiden. Hoe verloopt zo’n traject?
Met extra aandacht voor scheiden met kinderen.

Het opstellen van een ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschaps-plan

Als jullie uit elkaar gaan, dan heeft dat een grote impact op jullie kind(eren). Daarom is het raadzaam, en in sommige gevallen zelfs verplicht, een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan komen afspraken te staan over de zorg en opvoeding van je kind(eren). Denk aan zaken als een omgangsregeling, communicatie, medische zorg, kinderalimentatie, en andere financiële afspraken Indien gewenst voer ik ook één-op-één gesprekken met jullie kind(eren), om hem of haar zo ook een stem te geven in het ouderschapsplan, passend bij de leeftijd van het kind. Daarnaast kan ik begeleiding geven bij de communicatie over de scheiding tussen jullie en het kind.

Kom in contact

Partijbegeleiding

Wil je om wat voor reden dan ook liever alleen met mij in gesprek? Ook als partijbegeleider kan ik je op verschillende vlakken bijstaan. Zo kan ik je ondersteunen bij het voorbereiden van je onderhandelingen of jou vertegenwoordigen in gesprekken met andere partijen. Ook kun je bij mij terecht voor onafhankelijk advies, of bijvoorbeeld een second opinion over de vaststellingsovereenkomst die in een mediationtraject is opgesteld. Net als bij mediation, stel ik ook bij partijbegeleiding altijd het belang van het kind centraal.

Mediation bij een familieconflict

Binnen families zijn er soms conflicten waar jullie zelf niet meer uitkomen. Denk aan familieruzies over een erfenis, onopgeloste ruzies uit het verleden of problemen binnen een familiebedrijf. Als mediator bij een familieconflict kan ik dan helpen om tot een nieuw evenwicht te komen en toekomstbestendige afspraken te maken.