Aanpak & Kosten

Jullie hebben besloten om voor mediation te gaan. Maar hoe verloopt zo’n traject nou precies? Elke situatie is natuurlijk anders, en elke mediation is uniek. Er zijn een aantal punten die bijna altijd terugkomen. Hieronder zet ik alle praktische zaken voor jullie op een rijtje.

Stap 1: Gratis kennismaking

Voor een goede en vruchtbare samenwerking is het belangrijk dat er een klik is. Dat willen jullie natuurlijk weten voordat er enige kosten zijn gemaakt. Daarom is er altijd een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of face-to-face. In een kennismaking wordt getoetst of mediation voor jullie het meest geschikte middel is. Ook maak ik een schatting van het te verwachten aantal bijeenkomsten, de kosten van de mediation en de verdeling hiervan. Gemiddeld zijn er vijf bijeenkomsten nodig om tot goede afspraken te komen. Indien gewenst, plannen we hierna een datum voor een eerste mediationgesprek. Afhankelijk van de situatie, kan het zijn dat ik jullie eerst individueel wil spreken vóór het eerste gezamenlijke gesprek.

Stap 2: Openingsfase

Voor de aanvang van de daadwerkelijke mediation leggen we een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst. Hierin komen we overeen waar de mediation over gaat, bevestigen we dat jullie beiden vrijwillig aan de mediation deelnemen en maken we afspraken over vertrouwelijkheid en de onderlinge rolverdeling. De rolverdeling komt er in het kort op neer dat ik de mediation neutraal en oplossingsgericht begeleid, maar dat jullie samen de baas zijn over de oplossing. De mediation overeenkomst krijgen jullie toegestuurd samen met het MfN Reglement, de MfN gedragsregels en de Algemene Voorwaarden van MCB Mediation.

Stap 3: In gesprek

Tijdens ons eerste gesprek ondertekenen we de mediationovereenkomst. Hierna begint de eigenlijke mediation. Jullie krijgen beiden de ruimte om je eigen verhaal te doen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar in gesprek. Van hieruit gaan we op zoek naar de meest passende afspraken in wederzijds belang en natuurlijk dat van jullie kind(eren). Hierbij gaat het niet om waarheid en gelijk, maar om constructieve communicatie. Wat is ervoor nodig om tot een oplossing te komen?  Ik zorg ervoor dat alle belangen in het oog gehouden worden en dat de afspraken evenwichtig en realistisch zijn.

Stap 4: Vastleggen

Als er een oplossing is gevonden die alle partijen aanspreekt, is het tijd om de gemaakte afspraken concreet en helder vast te leggen. Dit doen we in een vaststellingsovereenkomst. Met de ondertekening van de overeenkomst is de mediation afgerond.

Stap 5: De toekomst

Nadat de mediation is afgerond, kan het goed zijn om van tijd tot tijd de afspraken te evalueren en na te gaan of de mediation uitkomst nog steeds voldoende draagvlak heeft. Staan jullie nog achter de gemaakte afspraken en passen de oplossingen nog bij jullie? En passen ze nog wel bij de leeftijd van jullie kind(eren)? Want de behoeftes van jullie kind(eren) veranderen natuurlijk naarmate hij/zij ouder zijn. Hiervoor kunnen we een jaarlijks onderhoudsgesprek plannen.

Bij familieconflicten volgen we dezelfde stappen en bij partijbegeleiding worden er individuele afspraken gemaakt.

Kosten

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. Mijn tarief voor mediation is €150 per uur, exclusief btw. In sommige gevallen komt er nog een vergoeding voor reistijd en reiskosten bij. Ik bereken dit uurtarief voor de tijd die ik besteed aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en van overeenkomsten. Voor partijbegeleiding geldt een aangepast tarief van €100 per uur. Mijn tijdsbesteding verantwoord ik altijd transparant in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht.

Wie betaalt?

Meestal betalen de partijen elk de helft van de kosten, maar het staat jullie vrij om hierover andere afspraken te maken. Wie de rekening betaalt, is van geen enkele invloed op de mediation. Die voorwaarde wordt ook zo vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Aangepast tarief

Ik vind dat mediation in beginsel voor iedereen toegankelijk moet zijn. Indien jullie financiële situatie daartoe aanleiding geeft, ben ik altijd bereid te kijken naar een passend tarief. Neem hiervoor gerust contact met mij op.

Rechtsbijstandverzekering

Soms vergoedt je rechtsbijstandsverzekeraar de (gedeeltelijke) kosten van mediation of kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ik help je graag dit uit te zoeken.

Heb je nog vragen, of wil je meer informatie? Neem dan contact met mij op!

Locatie

Zoeken jullie een mediator in Amsterdam, een mediator in Muiden of een mediator in ’t Gooi? Dat kan. Ik werk in groot Amsterdam en in ’t Gooi, maar andere locaties in Nederland zijn ook zeker mogelijk. Daarnaast bied ik ook online mediation aan. Een mix van offline en online mediation komt ook voor.

Taal

De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels gevoerd worden.

Marie Claire Bolsius

Kardoes 25
1398 HN Muiden
info@mcbmediation.nl
T: 06 53392865

Openingstijden

MCB Mediation is 7 dagen per week bereikbaar
via mail, telefoon en Whatsapp.

Vul dit formulier in en ik neem contact met je op!

Naam *
Dit is een verplicht veld
Telefoonnummer
Dit is een verplicht veld
E-mail *
Geef een geldig e-mailadres op.